නාහිමි තුන්මස් ගුණ සමරු පිංකම්

අපවත්වී වදාළ දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝ නායක හා හබරකඩ ශ්‍රී විජයානන්ද පුරාණ රාජමහා විහාර පිරිවෙණ ඇතුළු විහාර ගණයේ ආධිපත්‍ය හොබවා වදාළ, කොළඹ ආනන්ද මහා විද්‍යාලයේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ ධර්මාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති හබරකඩ ඉන්ද්‍රරතන නායක මාහිමිපාණන්වහන්සේ වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ගුණ සමරු පිංකම් මාලාවක් ඒ ඒ විහාරස්ථ දායක සභාවන් හා උන්වහන්සේගේ පැවිදි-ගිහි ශිෂ්‍ය සමූහයා විසින් සංවිධානය කර ඇත.

Read More
පැරිස් ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විහාරයේ  වාර්ෂික කඨින  පිංකම

පැරිස් ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විහාරයේ වාර්ෂික කඨින  පිංකම 

Read More
Annual Kathina Pinkama at Paris International Buddhist Centre.

Under the able guidance of the head of the Vihara Most Ven. Parawahera Chandarathana Nayaka Thera, the annual Kathina Pinkama at the Paris International Buddhist Centre was held on the October 22nd Sunday. This was the 28th consecutive Kathina celebrations held at the Paris Vihara.

Read More
Mahanayaka Theros Visit LBV

Most Ven. Aggamahapanditha Napane Pemasiri Mahanayaka Thero of the Ramanna Nikaya, and Most Venerable Warakagoda Gunatatana Maha Nayaka Thero of the Siyam Maha Nikaya, Asgiriya Chapter alone with Ven. Uduwara Dhammarakkitha  Nayaka Thero of the Badugallena Aranya, Buttala; Ven. Muruddeniye Dhammarathana Nayaka Thero of the Muthiyangana Raja Maha Viihara, Badulla; Ven. Hurikaduwe Pragnasekera Nayaka Thero of the Sri Vidyasagara Pirivena, Ven. Walala  Pemalankara of the Sri Vidyasagara Pirivena and Ven. Madugalle Mahanama Thero, Head of the Sri Sambodhi Meditation Centre in London made a courtesy visit to the London Buddhist Vihara on Monday the 23rd October.

Read More
Fwd: Mahanayaka Theros visit Kingsbury Buddhist Temple

The high level Buddhist delegation, who visited London to participate in the Kathina ceremony at the Sri Sambodhi Meditation Centre in London visited the Sri Saddhatissa International Buddhist Centre on Monday 23 October to call on Aggamahapandita Ven. Galayaye Piyadassi Sangha Nayaka Thero.

Read More
Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction