මහාචාර්ය සරච්චන්ද්‍රයන් ශාස්ත්‍රාලෝකය එළිය කරපු යුගයෙහි දකින්නට තිබුණු ප්‍රධාන ලක්ෂණය තමයි ඔහුගේ සමකාලීන ශාස්ත්‍රඥයන්  සියලු දෙනාට ම පාහේ භාෂා භාෂාන්තර පිළිබඳ තිබූ හසළ දැනුම. ඔවුන් බොහෝවිට තම ශාස්ත්‍ර ජීවිතය පෙරදිග භාෂා අංශයෙහි පැතිරුවත් ඒ සියලු දෙනාට ම පාහේ සිංහල, ඉංග්‍රිසි, පාලි, සංස්කෘත පමණක් නොව ලතින් හා ප්‍රංශ වැනි භාෂාවන් පිළිබඳ ව ද හොඳ  දැනුමක් තිබුණා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අති විශාල ඥානකෝෂයක් ඔවුන් සියලු දෙනා ම සතු වූවා.

Read more...

 

Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction