අප්‍රිකා  මහාද්වීපයේ පිහිටි වැදගත් රටක් වන උගන්ඩාවේ පිහිටි එකම ථෙරවාද බෞද්ධ  විහාරස්ථානය පවත්වාගෙන  ලබන පුජ්‍ය උගන්ඩාවේ බුද්ධරක්කිත හිමියන් මේ දිනවල ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා ලන්ඩන් නුවරට වැඩමකර සිටිති.

Read more...

 

Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction