View all published Articles

හැටේ දශකයේ අඟ භාගයේ සිට හැත්තෑවේ දශකය පසුකොට අසූව දශකයේ මැඳ භාගය දක්වාවූ කාල පරිච්ඡේදය සිංහල සිනමාවේ ස්වර්ණමය යුගය යැයි මා සඳහන් කළොත් ඔබ සැම මා සමඟ එකඟ වනු ඇත. මසකට නවතම චිත්‍රපට දෙකක් හෝ තුනක් පිටවූ ඒ කාලයේ සිනමා කර්මාන්තය නිසා ජනප්‍රියවූ සහ දියුණු වූ පිරිස් නම් බොහෝය. එමෙන්ම… Read more...
ඔහු එදා කොළඹ යුගයේ වුන් මහා කවි මීමන ප්‍රේමතිලකයන්ගේ පුතුන් තිදෙනාගෙන් එක් පුතෙකි. ඒත් අප ඔහුව දැනගත්තේ එවකට ඉරිදා දිවයින සංග්‍රහයේ පළවූ ඔහුගේ තීරු ලිපියකින් මිස මීමන ප්‍රේමතිලකයන්ගේ පුත්‍රයා හැටියට නෙවේ. එය " සත්‍යවාදියෙකුගේ දිනපොතයි". භීෂණය හා කැලෑ නීතිය රජකළ ඒ යුගයේ , පවතින ක්‍රමයට විරුද්ධව කෙළ පිඩක් හෙළීම පවා… Read more...
දෙදහස් පහළොවේ ඔක්තෝබර 30 Read more...
මෙතෙක් කල් මා ආ දිවි ගමනේ ලද අත්දැකීම්, ලෝකය හා එදිනෙදා හමුවන නානාවිධ මිනිසුන් ගැන මට සිතෙනදේ හා විශේෂයෙන්ම මා දැඩිව ආදරය කරන සාහිත්‍ය හා කලාව පිළිබද දෑ, දිනපොතක අනුසාරයෙන් ලියා පළ කරන්නට මට සිතී තිබුණේ බොහෝ කලක සිටය.  Read more...
ඒ 80 දශකයේ අග බාගයයි. අපේ තරැණ අවධියයි. අප උතුරේ හා දකුණේ ඇතිවූ නැඟිටීම් වලින් හෙම්බත් වී සිටියෙමු. අපට යන්නට විශ්ව විද්යාල ඇරී නොතිබුණි. විශ්ව විද්යාල වලට තේරී තිබීම පවා හිරේ යන හෝ මරණයට පත්වීමට සුදුසු වූ යුගයක අප බස්වල ගමන් කරද්දී හෝ කැසට් පටයකට, තිබෙන උණ නිසාම ඒවාට සවන්… Read more...
ඔහු එදා කොළඹ යුගයේ වුන් මහා කවි මීමන ප්‍රේමතිලකයන්ගේ පුතුන් තිදෙනාගෙන් එක් පුතෙකි. ඒත් අප ඔහුව දැනගත්තේ එවකට ඉරිදා දිවයින සංග්‍රහයේ පළවූ ඔහුගේ තීරු ලිපියකින් මිස මීමන ප්‍රේමතිලකයන්ගේ පුත්‍රයා හැටියට නෙවේ. එය " සත්‍යවාදියෙකුගේ දිනපොතයි". භීෂණය හා කැලෑ නීතිය රජකළ ඒ යුගයේ , පවතින ක්‍රමයට විරුද්ධව කෙළ පිඩක් හෙළීම පවා… Read more...
Cooking and Climate Change around the world Read more...
Health care in Sri Lanka has been telescoped, focussed and become a contemporaneous topic where the ‘ Yahapalanaya’ government has promised to allocate more money to develop the Health Care Services. Read more...
I am sure you are aware of the fact that energy is a big question for the general public, the price is always on the rise, not coming down at all. Unlike in hot weather countries, over here energy is used for heating and eating. A large number of families… Read more...
We are supposed live today in a much advanced world where many spend nearly one third of their life time in seats of higher learning known as universities and acquiring so - called ‘ knowledge’, yet such a process of learning can turn into an utter waste of time if… Read more...
‘Sri Lanka is a funny country, I do not wish to be reborn in this bloody country any more”! This is what is beginning to hear these days, day after day, week after week, by those very citizens of this beautiful country who worshipped this land and prayed to be… Read more...
The editorial of a daily English newspaper in Sri Lanka on 14 November 2015, under the caption “Honouring Ven. Sobitha” seemed apt, forceful and conveyed a message to the nation that all those eloquent eulogies and glowing tributes paid to the late monk at the funeral, from a very place… Read more...
If we take a simple molecule such as methane, it has formed due sp3 hybridisation of the carbon atom. Carbon has only two electrons in the p orbital and two electrons in the s orbital. Two of the p orbitals are empty at the start because two electrons are paired… Read more...
In response to my piece on ‘Cambrian Kollo and Princess of Wales Kello’, my good friend, Sepala Munasinghe, who is enjoying his retirement in South of France, has written to me since he had been an old Trinitian. Sepala excelled in the West as a prominent Barrister at Law and… Read more...
Dr. Sivali Ratwatte answered the inevitable call from above on 16 November 2014 after a brief illness, having lived a full life, at the age of 91, to the unfathomable emotions of many who associated with him and loved him. He hailed from the exceedingly reputable   Barnes Ratwatte family. Read more...

 

Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction